info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
Turizm Yatırım Teşvikleri Nedir?

Turizm Yatırım Teşvikleri, ülkemizde yapılacak otel, motel, hotel, termal tesis, tatil köyü gibi turizm yatırımlarına uygulanan destekler ve teşviklerdir. Turizm ülkemiz için oldukça önemli bir gelir kaynağıdır. Tatil turizmi, kültür turizmi, kış, termal ve sağlık turizmi gibi birçok alanda ülkemizin büyük potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle, turizm yatırımlarına uygulanan teşvikler ve destekler de yoğun olarak uygulanmaktadır. Ülkemiz potansiyeli düşünüldüğünde teşvik edilen turizm yatırımlarının en başında oteller ve diğer konaklama hizmeti sunan tesisler gelmektedir.

Turizm Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Turizm yatırımlarına uygulanan teşviklerin en başında yatırım yeri tahsisi gelmektedir. Turizm tesislerinin çok büyük yatırım yerlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu durum yatırımların yapılabilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle yatırım teşvik belgesi kapsamında 49 yıllığına çok düşük yıllık kira bedelleri ödenerek yatırım yeri tahsisi yapılması imkanı bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, otel inşaatı tamamlandıktan sonra genel makine ve teçhizat ile otelin ve odaların tefrişatı ile ilgili her çeşit mobilya, dekorasyon, ekipman ve teçhizat KDV istisnasından yararlanılarak temin edilebilmektedir. Bunlara ilave olarak sosyal tesisler, havuzlar, elektrik teçhizatı, ortak alanların dekorasyonu, asansörler, elektrik sistemi gibi yatırıma ilişkin birçok ekipman KDV istisnasından yararlanarak temin edilebilmektedir. Bunlar içerisinde ithal edilmesi planlanan ekipmanlar varsa Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanma imkanı da bulunmaktadır.

Turizm yatırım teşviklerinden işletme döneminde uygulananlar ise vergi indirimi ve istihdam destekleridir. İşletme dönemine geçildiğinde toplam sabit yatırım tutarının %50'sine kadar kurumlar vergisinden düşülme imkanı bulunmaktadır. Bununla birlikte yatırım kapsamında çalışan personelin Sigorta Primleri ve Gelir Vergisi Stopajının 10 yıla kadar devlet tarafından desteklenmesi mümkündür.