info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
Marka Tescili Nedir?

İşletmelerin varlığı ve bu varlığını sağlam bir zeminde sürdürebilmesi adına bu kadar önemli olan marka, doğal olarak korunmalıdır. Söz konusu korumanın elbette yasal bir dayanağı olmalı ve kesin suretle belgelenmelidir. Çünkü bir markanın yaratılması, üzerinde zaman ve emek harcanması, geliştirilmesi ve geniş kitlelere tanıtılması, son derece yoğun bir çalışma gerektiren süreçtir.

Bunun yanında yukarıda da belirtildiği üzere marka, neredeyse bir işletmenin varlığını temsil eden, tüketiciye en kısa yoldan ulaşmayı sağlayan ve üzerinde etkisi olan bir özelliktir. Dolayısıyla bir işletme için bu kadar değerli olan bir özelliğin mutlaka korunması gerekmekte olup, hak sahibinin tüm haklarının yasal olarak garanti altına alınması şarttır.

Marka tescili tam da bu noktada devreye girerek hak sahibini koruma altına alır. Marka tescili, üzerinde düşünülmüş, kapsamlı bir araştırma yapılmış ve nihayet kamuoyuna duyurulmuş olan markanın bir başkası tarafından kullanılmasını engellemekle kalmayıp, işletmenin kurumsal kimliğine vereceği olası zararların da en başından önüne geçmiş olur.


Marka Tescili Neden Önemlidir?

Yasalarla koruma altına alınmış tescilli marka, her şeyden önce işletmelerin varlığına ve imajına yönelik olası zararları daha meydana gelmeden engelleme özelliğine sahiptir. Çünkü bir markanın art niyetli kişi veya kişiler tarafından taklit edilmesi halinde zarar görecek kurum markanın sahibi olan işletmedir. Söz konusu zarar sadece oluşturulan güven verici imajı zedelemekle kalmayacak, aynı zamanda gelir kaybına da neden olacaktır.

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen zararlara maruz kalmamak için yapılması gereken markayı yasal olarak koruma altına almaktır; bunun için ise tescil başvurusunda bulunulmalıdır. Kısa adı TPE olan Türk Patent Enstitüsü, bu başvuruların yapıldığı ve titiz bir inceleme ışığında değerlendirilerek karara bağlandığı kurumdur. Bu kuruma yapılacak başvurular iki şekilde olur;

- Bireysel Başvurular.

- Atanılacak Bir Vekil Aracılığı İle Yapılacak Başvurular

Marka tescil etme başvurusu belgelerinin eksiksiz bir biçimde oluşturulması ve teslim edilmesi şart olmakla birlikte teslim tarihinden itibaren başlar. Marka başvurusu yaparken, marka içerisinde Latin alfabesinde yer alanlar dışında harfler kullanılmışsa bunların geçerli mevcut alfabedeki karşılıkları da açık şekilde yer almalıdır.
--

Patent Tescili Nedir?

Patent tescili; fikri, sınai ve mülki hakların en önemli unsurlarından biri olarak; tescillenen buluşun korunduğunu gösteren, söz konusu buluşların üreticisi ve satıcısının ayırt edilmesini sağlayan resmi bir durumdur.

Patent Tescil Belgesi Neden Gereklidir?

Patent belgesinin bir diğer amacı hem hali hazırdaki buluş sahibine hem de potansiyel buluş sahiplerine haklarının korunduğunu ve desteklendiklerini göstererek daha fazla buluş için teşvik ve koruma sağlamaktır. Buluş sahibine sunulan haklar sadece buluşun tescili ve korunması sürecinde değil aynı zamanda geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi sürecinde de teşvik edicidir.

Patent tescili ile buluşa ait teknik özellikler halka sunulur ve tescillenmiş buluş, yeni buluşlar için bir ilham kaynağı olarak ülkenin ticari ve ekonomik açıdan da gelişimine katkı sağlar. Verilen patent ile, patent sahibi buluşunun sürecini, yeniliklerini, ithalini, üretimini, her şekilde kullanım ve satışını kontrol edebilecek haklara sahip olur.