info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 9001 belgesi, sektör gözetmeksizin her türden kurum ve kuruluşa (özel şirketler vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları vb.) verilebilir. Özellikle de organizasyon şemasını oluşmamış, işletme içerisinde yetkili kişi / kişilerin bulunmaması gibi durumlarda çalışmaların aksadığı kurumlarda işlevsel bir çalışma modelinin oluşturulması açısından kalite değeri sunar.


ISO 9001 Ne İşe Yarar?

Kalite yönetim sisteminin amacı, işletmelerin performansını maksimum seviyeye çıkarmaktır. Bir işletmenin itibarını korumasından müşteri ihtiyaçlarını karşılamasına kadar farklı konularda avantaj sunar.


ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 belgesi, kuruluşların çevre sorumluluklarını daha iyi karşılamalarına ve çevreyle ilgili maliyet tasarrufunda bulunmalarına yardımcı olan bir iso belgesidir.

ISO 14001 belgesi, büyük kurumsal şirketlerden küçük yerel şirketlere kadar çeşitli kuruluşlara şu faydaları sağlamıştır:

- ISO 14001 belgesine sahip şirketlerin % 76'sı çevresel uyumlarını iyileştirmişlerdir.

- % 74'ü kurumsal itibarlarının arttığını bildirilmiştir. 

- % 63'ü doğrudan maliyet tasarruflarını ISO 14001'e bağlamıştır. 

- % 61'i çalışanlarının daha yüksek motivasyona sahip olduğunu bildirmiştir.


ISO 14001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

- Maliyetlerinizi düşürerek tasarruf etmenizi sağlar. 

- Böylece daha düşük operasyonel maliyetlerle çalışabilirsiniz. 

- Atıkların azaltılması ve verimlilik artışını sağlar. 

- Çevre mevzuatına uyum seviyelerinin iyileştirilmesini sağlar. 

- Mevzuat değişikliklerine ayak uydurarak sorunların giderilmesi ve uyumluluğun sağlanması için yeterli zamana sahip olmanızı sağlar. 

- Yeni müşteriler ve iş ortaklarına daha fazla erişim sağlar. 

- Kuruluşunuzu büyütmek için rekabet avantajı sağlar. 

- Yeni pazarlara erişiminizin önündeki gereklilik engellerini kaldırır.


ISO 27001 Nedir?

ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir iso belgesidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.


ISO 27001 Belgesinin Faydaları

ISO 27001, bilgi yönetiminde sağlam ve sistematik bir yaklaşım getirerek kuruluşunuzu korumanıza ve riski azaltmanıza yardımcı olur. ISO 27001 belgesi alan BSI müşterileri aşağıdaki ticari avantajları keşfettiklerini söylemektedirler:

- % 80'i "işimize güven kattı"

- % 75'i "işimizde riski azalttı"

- % 71'i "bilgi sistemlerimizi korumamızı sağladı"


ISO 10002 Belgesi Nedir?

ISO 10002 belgesi, müşteri memnuniyeti kalite yönetim sistemi standartlarına uygun hareket etmek isteyen işletmelerin alabileceği bir belgedir. Müşteri şikayetlerinin incelenmesi ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması, bu standardın ana hedefidir. Şikayetleri yönetme sürecinde işletmelerin kılavuzu olan ISO 10002 belgesi, ilk kez 2004 yılında sunulmuştur. Standart, son olarak 2018 yılında revize edilmiştir.

ISO 10002 Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

- Müşteri şikayetlerini önemseyerek geri bildirime açık müşteri odaklı bir sistem yaratmak 

- Şikayetleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturarak müşteri memnuniyetini arttırmak 

- Daha iyi hizmet verme adına ürün ve müşteri hizmetini geliştirmek 

- Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha yakından tanımak ve karşılamak 

- Müşterilerine daha iyi hizmet vermek için personel eğitimlerini aksatmamak 

- Müşterilerin talep ve şikayetlerini daha rahat iletebilmesi adına pratik iletişim kanalları oluşturmak
 
- Şikayetlerin analiz edilmesi için ölçme ve değerlendirme süreçlerini zorunlu kılmak


ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 belgesi, gıda zincirinde "çiftlikten tabağa" tüm kurumları kapsayan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan uluslararası bir standarttır.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

- Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar. 

- Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar. 

- Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır. 

- Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlar. 

- Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar. 

- Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar.


ISO 45001 Nedir?

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırmaya ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını düşürmeye yönelik işletmelere bütünsel bir bakış açısı kazandıran bir standarttır.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir firma, öncelikle Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen kriterlere uygun bir anlayışa sahip olmalıdır. Belge sahibi olmak isteyen firmanın yalnızca uygun bir anlayışa sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu yeterliliği kanıtlamalıdır.


ISO 45001 Belgesi Almanın Faydaları Neler?

- Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışanlarına daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar. 

- İstenmeyen iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer. 

- Çalışanlarını daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur. 

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli ortamı hazırlayarak tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir. 

- Oluşturulan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin durmasını engeller.